Christopher Otteni

Portrait of Christopher Otteni.